OM oss

Sprek Norge har spesialisert seg på å inspirere og øke bevisstheten rundt faktorer som gir energi, overskudd og balanse. Vi arrangerer årlig et stort trenings – og helseevent hvor vi samler de fremste instruktørene og foredragsholderne i vårt nettverk. I tillegg leverer Sprek Norge helserelaterte tjenester til bedriftsmarkedet.

Alle mennesker ønsker å leve et lykkelig liv. For å være den beste versjonen av oss selv er vi nødt til å finne en god balanse. Kropp, sinn og sjel er tre elementer som er viktige hver for seg, men sterkest sammen. Å være i kontakt med sitt indre, lytte til kroppen og gi den bra påfyll er essensielt for å ha en god balanse.

Vi henvender oss til trenings – og kostholdsbevisste enkeltindivider og bedrifter, men også de som har lyst å komme i gang med en litt sunnere og mer aktiv livsstil. Sprek Norge vil med de riktige menneskene og redskapene bidra til at du oppnår økt energi og livskraft.

Created by icon Multimedia Nordic